مردم باید توجه کنند که در محتوای فضاهای مجازی، غرق نشوند. این پیام‌ها ممکن است ایدئولوژیک،‌ ارزشی یا حتی بی‌محتوا و فاقد اعتبار باشند.
امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به خبرگزاری فارس گفته است: در گذشته سواد به صورت سنتی و الفبا مطرح بود، تا اینکه امروز به سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای رسیده و برای خود الزامات خاصی دارد.

عضو هیئت علمی گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه انقلاب صنعتی اول و دوم به گسترش سواد رسانه‌ای، سواد الکترونیک، سمعی و بصری و در نهایت جامعه اطلاعاتی امروز دامن زد، اظهار داشت: رسانه‌های دیجیتال، اینترنت، فضاهای مجازی بسیار زیاد شده است و اینطور می‌توان گفت که بدون رسانه‌ها، بسیاری افراد جامعه نمی‌توانند زندگی کنند.
وی با تأکید بر اینکه سواد رسانه‌ای امروز براساس تعریف یونسکو دانستن حداقل یک زبان خارجی و یک مدرک دانشگاهی محسوب می‌شود، توضیح داد: امروز رسانه‌ها به حد اشباع رسیده‌اند، فضاهای ماهواره‌ای زیاد شده و اطلاعات اینترنتی و فضاهای مجازی در حد فوران است بنابراین باید سواد رسانه‌ای را در سطح جامعه و جهان افزایش داد.
سپنجی جنبه‌های مهم سواد رسانه‌ای را دانستن مهارت مطالعه، شنیدن نقادانه، استفاده از اینترنت برای ارتقای آگاهی و میزان کتابخوانی و دانستن ضرورت‌ها و لوازم استفاده از فضاهای مجازی به شمار آورد.
این پژوهشگر ارتباطات با بیان اینکه مردم باید توجه کنند که محتوای این فضاهای مجازی بیشتر ساختگی هستند نه واقعی و نباید خیلی در آن غرق شد، توضیح داد: این فضاهای رسانه‌ای و مجازی هستند که برخی مباحث را می‌سازند و از این طریق مفهوم مورد نظر خود را با دیگران منتقل می‌کنند. این پیام‌ها ممکن است ایدئولوژیک،‌ ارزشی یا حتی بی‌محتوا و فاقد اعتبار و بدون ارزش واقعی و حاوی مباحث مجازی غیر واقعی باشند.
وی در ادامه یادآور شد: هر یک از این شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌ای برای خود سبک زندگی خاصی را تبلیغ می‌کنند، بسیاری از اینها با سبک سنتی اسلامی ـ‌ ایرانی ما سازگار نیستند و استفاده مستمر از این شبکه‌ها خواسته و ناخواسته تأثیرات عمیقی در زندگی ما می‌گذارد.
امیر عبدالرضا سپنجی در پایان اظهار داشت: این خانواده‌ها هستند که باید نخستین آموزش دهنده‌های استفاده از فضاهای مجازی و رسانه‌ای باشند؛ باید پدر و مادر، سواد کافی را داشته باشند و در واقع مصرف‌کننده صرف این رسانه‌ها نباشند، بنابراین در این صورت می‌توان به ارتقای سطح سواد مخاطب امیدوار بود.
انتهای پیام/ عکس از www.ibna.ir