سرویس خبر: دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. گزارش این مراسم به صورت کامل به نقل از صداوسیمای جمهوری اسلامی تقدیم مخاطبان ارتباط امروز می شود.

 

Watch video!