سرویس عکس: پایگاه خبری ارتباط امروز، با توجه به سیاست های خود مبنی بر انتشار کارهای برگزیده دانشجویی اولین سری از این مجموعه را منتشر کرد.

 

انتشار این مجموعه به منظور ترغیب سایر دانشجویان به فعالیت های عملی حوزه ارتباطات و مطالعات رسانه از یک سو و همچنین بازنمایی فعالیت های دانشجویان به جهت معرفی آثار برگزیده و تشویق آنان از سوی دیگر، است. در نخستین بازنمایی آثار، کارهای برگزیده دانشجویی درس بازاریابی و ارتباطات دانشگاه سوره تحت نظارت و راهنمایی خانم دکتر مریم سلیمی بررسی و منتشر می شود. این آثار به فعالیت دانشجویان در حوزه بازاریابی برندهای مختلف زیر نظر خانم دکتر سلیمی پرداخته است.

 

پیش از این نیز فعالیتهای دانشجویان عکاسی خبری دانشکده خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی در سری گزارشهای ویژه ارتباط امروز در مورد عکس خبری منتشر شده است.

 

 

 انتهای پیام

برای مشاهده تصاویر کلیک کنید.