دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸

عاشورا و اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

منتشر شده در چهارشنبه, 06 آبان 1394 19:34
بازدید: 3074
پرینتایمیل

نقد رسانه ها: محرم و عاشورا سراسر درس است؛ درس زندگی و اخلاق، درس شجاعت و شهامت، درس مردانگی و شهادت. جوانمردی و اخلاق حسنه حتی در مقابل دشمنان. درسهایی که الگوی رفتاری ارزنده ای برای همه اقشار جامعه است؛ حتی رسانه ها و در اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری.

اما رسانه ها بیشتر نیازمند پیروی از این الگو...

منبر، رسانه و پیام

منتشر شده در شنبه, 25 مهر 1394 15:42
بازدید: 3331
پرینتایمیل

سجاد صفرزاده: بر اساس تعریف ارائه شده از سوی "ابن منظور" لغت نویس عرب؛ به محل ایراد خطبه توسط خطیب و به دلیل بلندی ان منبر گفته می شود. منبر از آن رو حائز اهمیت و اعتبار است که وجاهت دینی دارد و از مهمترین کارکردهای آن موعظه، ارشاد، اموزش، اطلاع رسانی و ... را می توان نام برد که شکل ارائه پیام وع...

پیامک های جسور؛ نمود هر ابزار، با هر شیوه، برای هر مقصود

منتشر شده در دوشنبه, 13 مهر 1394 18:51
بازدید: 3064
پرینتایمیل

نازیلا علوی - کارشناس ارشد پژوهش در ارتباطات

و مشاور برنامه ریزی ارتباطات رسانه ای:

جسارت بی محابای کارگزاران تبلیغاتی در به کار گیری هر ابزار، با هر شیوه، برای هر مقصود داستان جدیدی نیست. سرعت ظهور و تحول تکنولوژی ارتباطات روز به روز است و ما همچنان از سیاستگذاری برای استفاده کارآمد از آنها عق...

جنگ هنوز ادامه دارد؛ مقابل صاحبان هالیوود بایستیم

منتشر شده در دوشنبه, 30 شهریور 1394 02:39
بازدید: 3272
پرینتایمیل

سجاد صفرزاده: حمله نظامی عراق به ایران با حمایت کشورهای بسیاری از جمله امریکا در 31 شهریور 1359 اغاز شد که پیامد ان جنگ هشت ساله ای بود با تعداد زیادی شهید و جانباز و همچنین تحمیل هزینه های سرسام آور که وجبی از خاک کشور را ازدست ندادیم. اما حالا باگذشت سالها هنوز جنگ با متجاوزین به شکل نرم ادامه ...

صفحه6 از8