ارتباطات امروز: یک کارشناس محیط زیست گفت: عکس های هوایی که از دهه 30 تاکنون در دسترس است، نشان می هد تهران یا قلمرو 750 کیلومتر مربعی، نسبت به دهه 30 بیش از 70 درصد پوشش گیاهی خود را از دست داده است.
محمد درویش با بیان اینکه پوشش فضای سبز تهران یکی از مولفه های تولید اکسیژن، نشاط و یکی از شاخص های پذیرفته شده در مبلمان شهری پایتخت است، گفت: یکی از مهم ترین انتقادهایی که به پوشش گیاهی تهران مطرح می شود، این است که پوشش های گیاهی موجود سریع رشد می کنند و ماندگاری ندارند، متاسفانه این موارد موجب شده کلان شهر تهران از پوشش گیاهی خود فاصله بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در طی دو دهه گذشته باغ های طبیعی تهران را در مناطق شمال شهر به شدت از دست داده ایم، گفت: عکس های هوایی که از دهه 30 تاکنون داریم، نشان می دهد تهران با قلمرو 750 کیلومتر مربعی، نسبت به دهه 30 بیش از 70 درصد پوشش گیاهی خود را از دست داده است؛ به این معنا که شهر در ابتدا بیابان زایی شده و پوشش گیاهی خود را به راحتی از دست داده است.
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه با توجه به شرایط آبی کشور متاسفانه تمام گونه های گیاهی استفاده شده در پایتخت نیازمند آبیاری بسیار هستند، گفت: در کل میانگین سرانه فضای سبز در تهران حدود 80 درصد از فضای استانداری است که باید وجود داشته باشد و این میزان به نسبت بسیاری از کلان شهرها وضعیت خوبی است، البته برخی از مناطق به شدت با کمبود فضای سبز مواجه هستند و برخی دیگر از استاندارد مورد نیاز بهره مندند.
درویش با اشاره به اینکه مناطق اطراف اراضی عباس آباد، لویزان، چیتگر و پردیسان از جمله مناطقی هستند که از فضای سبز بهتری برخوردار هستند، تصریح کرد: انتظار می رود در دوره مدیریت شهری جدید تهران، پوشش گیاهی به جای چمن و گل های زینتی به سمت کاشت درخت برود. اولویت هم باید کاشت درخت باشد و درختانی را انتخاب کنیم که متناسب با اقلیم البرز مرکزی باشند.
وی ادامه داد: درختان بسیاری مانند سوزنی برگ ها که گونه ای از آن ها بیش از 300 سال زندگی می کنند یا بلوط ها و درختان بسیار دیگر که از گونه های ماندگار هستند، انتخاب مناسبی برای جایگزینی پوشش گیاهی در تهران محسوب می شوند.
انتهای پیام/