سعیده حدادی: رشته مترجمی خبر یکی از رشته های مصوب نظام علمی – کاربردی است که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی وبالعکس به دانشجویان آموخته می شود. این رشته در سطح کاردانی وکارشناسی حرفه ای ارائه می شود. دروس این رشته  به سه بخش تخصصی، اصلی ، پایه و عمومی تقسیم می شود یعنی دانشجویان مترجمی خبر در این بخش با انواع دروس ترجمه مثل ترجمه همزمان، ترجمه پیشرفته و اصول و روش ترجمه آشنا می شوند. بدیهی است یک دانشجو مترجمی خبر باید به زبان فارسی تسلط کامل داشته باشد چون ترجمه از هر زبانی به فارسی علاوه بر مهارت در زبان انگلیسی به مهارت بیشتری در زبان و نگارش فارسی نیز نیاز دارد .

هدف این رشته پاسخگویی به نیاز فزاینده رسانه ها اعم از روزنامه ها و نشریات دوره ای و ... به نیروی انسانی متخصص در زمینه ترجمه متون خبری و افزایش کارایی کادرهای مترجمی خبری از طریق آسنا کردن آنان با آخرین دستاوردهای علمی در ترجمه و همچنین تربیت کارشناسان مترجمی متون خبری با توجه به زمینه های مختلف کاری جهت انعکاس اخبار داخل به خارج از مرزها و بالعکس می باشد.

به دلیل اهمیت ترجمه اخبار و اطلاعات از زبان مبدا به زبان مقصد و بالعکس و حضور خبرنگاران مسلط به زبان در مجامع بین المللی و در صحنه رویداد های خبری و جهانی نیازمند خبر نگاران خبره ای هستیم که توانایی ترجمه متون خبری را داشته باشند. از آنجایی که در کار خبرنگاری یکی از خلاهای جدی که وجود دارد ترجمه و مترجمی خبر است. همچنین تولیدات حجم خبری که در غرب وجود دارد خلاف و در تضاد با چیزی است که ما فکر میکنیم لذا دانشگاه جامع علمی کاربردی درنظر دارد که نیروی انسانی متخصص را دراین زمینه افزایش دهد .

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان این رشته عبارتست از: تجزیه وتحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه، برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی، مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی، بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گذارش نتایج فعالیت ها، کارآفرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب وکار، برقراری ارتباط موثر در محیط کار، برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)، برنامه ریزی رعایت اخلاق حرفه ای، تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه، تفکر نقادانه و اقتضایی، خلاقیت و نوآوری و توانمندی تحلیل متون خبری و تشخیص گزینه های مفید اطلاعاتی و تصفیه و پالایش خبر از پیام های غیر اطلاعاتی.

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیلان این رشته عبارتست از: مترجم خبری، دبیری مجله، مجری شبکه های رادیویی و تلویزیونی و از این قبیل. گفتنی است در حال حاضر این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می شود.

انتهای پیام/عکس از: iranrenter.com