بیش از 400 رسانه اعم از روزنامه، هفته نامه، مجله، خبرگزاری، رادیو وتلویزیون در جمهوری تاجیکستان به ثبت رسیده است. از این میان عمدتا حدود 350 روزنامه، هفته نامه، مجلات و نشریات مختلف هستند و نیز 42 خبرگزاری، فرستنده رادیو تلویزیونی وجود دارند.

رسانه های دیداری و شنیداری عمده جمهوری تاجیکستان شامل 5 شبکه تلویزیون دولتی و رسمی و یک شبکه خصوصی به نام های زیر می باشد که در دوشنبه فعال هستند :

شبکه ملی تاجیکستان (شبکه1) www.1tv.tj ، شبکه جهان نما(خبر)   www.jahonnamo.tj ، شبکه سفینه  www.safina.tj ، شبکه بهارستان، شبکه پایتخت، شبکه غیر دولتی سیمای مستقل تاجیکستان (SMT).

تلویزیون تاجیکستان فعالیتش را 3 اکتبر سال 1959 شروع کرده است و بیش از 10 شبکه استانی در ولایات مختلف این کشور فعال هستند. رادیو در تاجیکستان 10 آوریل سال 1930 شروع به فعالیت کرده است و مهمترین شبکه های رادیویی دولتی  به شرح ذیل است:

رادیو دولتی تاجیکستان

رادیو صدای دوشنبه

رادیو آواز تاجیک

رادیو خاورkhovar FM

چندین فرستنده غیردولتی رادیویی نیز در حال حاضر به صورت فعال برنامه پخش می نماید که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

رادیو امروز FM  107.4

رادیو وطن

رادیو آسیا پلوس FM107.0

براساس آخرین آمار فهرست اطلاعات تعدادی از روزنامه ها، هفته نامه ها ، خبرگزاری های مهم تاجیکستان به شرح زیر است:

نام نشریه

نوع نشریه

دوره انتشار

زبان نشریه

مخاطبین عمده نشریه

آدرس الکترونیکی

تاریخچه انتشار

 

جمهوریت

اجتماعی سیاسی

هفته ای 3 بار

تاجیکی (سریلیک)

مقاما ت روسی ، روشنفکران و عالمان و غیره

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از 1924

 

www.jumhuriyat.tj

 

صدای مردم

نشریه مجلس عالی

هفته ای 2 بار

تاجیکی (سریلیک)

مقاما ت روسی ، روشنفکران و عالمان و غیره

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از اول ژانویه 1991

 

 

 

www. sadoimardum.tj

 

نارودنایا گازیتا

اجتماعی سیاسی

هفته نامه

روسی

مقاما ت روسی ، روشنفکران و عالمان و غیره

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از نوامبر 1925

 

www.narodnaya.tj

 

منبر خلق

اجتماعی سیاسی

هفته نامه

تاجیکی و ازبکی (سریلیک)

اعضا حزب خلقی دموکراتیک(حزب حاکم)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از7 سپتامبر1996

 

www.hamsafon.tj

 
   

چرخ گردون

فرهنگی و اطلاعاتی

هفته نامه

تاجیکی (سریلیک)

اهل فرهنگ هنر و مردم عادی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

__

 
   

www.gazeta.tj

 

آسیا پلوس

سیاسی و اجتماعی

هفته نامه

روسی

اهل فرهنگ هنر و مردم عادی

www.asiaplus.tj

از 21 ژانویه 2000

 

 

 

www.news.tj

 

 

بیزنس و پلیتیک

اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی

هفته نامه

روسی

سیاست شناسان، اقتصاد دانان و غیره

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ـــ

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ادبیات و صنعت

فرهنگی، اطلاعاتی و ادبی

هفته نامه

تاجیکی و فارسی

اهل فرهنگ و ادب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از 1959

 
 
 

تاجیکستان

اطلاعاتی و سیاسی

هفته نامه

تاجیکی و انگلیسی

اهل فرهنگ، سیاست شناسان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ـــ

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ملت

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

---

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از 2005

 
   

www.millat.tj

 

نگاه

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

---

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ـــ

 

فرژ

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

---

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از2006

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دنیا

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

---

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ـــ

 
 

خبرگزاری خاور

اطلاعات رسمی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  ورسانه های مختلف

www.khavor.tj

ـــ

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
   

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خبرگزاری آسیا پلوس

اطلاعات رسمی و مستقل

همه روزه

روسی و انگلیسی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی و خارجی

www.news.tj

ـــ

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خبرگزاری اوستا

اطلاعات رسمی و مستقل

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

www.avesta.tj

ـــ

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خبرگزاری چرخ گردون

سیاسی اجتماعی فرهنگی و ورزشی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ـــ

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خبرگزاری تاج نیوز

سیاسی اجتماعی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

www.tojnews.org

ـــ

 

 

رضا منصور نیا دانشجوی ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

انتهای پیام/ عکس از:گوگل