ارتباط امروز - نیلوفر بلالی دهکردیسرویس فرهنگی: داستان "به امید رسیدن به جادوی خرد و عشق"  که توسط نیلوفر بلالی دهکردی دانشجوی رشته روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به رشته تحریر درآمده است در انجمن نویسندگان کاوک و در سالن کتابخانه امیر کبیر شهر کرج بازخوانی و نقد و بررسی شد.

به امید رسیدن به جادوی عشق و خرد داستانیست فانتزی تخیلی  درباره دختری منزوی، که در مسیر زندگی و عشق از انزوا خارج می شود. ولی کم کم متوجه می شود با دیگر انسان ها تفاوت دارد به گونه ای که انسان های دیگر خدای دانش بودند و تمام دنیا را از راه دور  با چشم خودمی توانستند  ببینند مثل دورترین سیاره ازخورشید. آنها هم از آینده خبر داشتند و هم از گذشته و هم نانوشته ها را می دانستند. او فهمید در مغزش دچار نقصی است که با بقیه فرق دارد شاید طبیعی تر بود و بقیه مغز جادویی داشتند.

دیگران در تمام طول زندگی برای افرادی چون او نقش بازی می کردند؛ الکی بیمار می شدند، دکتر می شدند، جرم می کردند. در انتهای داستان دخترک متوجه می شود تمام عمر رباتی بوده که فرمان های بقیه را اجرا می کرده و آنها نقش بازی می کردند تا سر او و انسان هایی چون او را کلاه بگذارند و خودشان به رفاه بیشتر برسند. به همین دلیل همیشه منزوی بود و همیشه باوجود تلاش زیاد شکست می خورد حتی در مسیر زندگی انسان های دیگر سعی کردند  اورا با ماده ای دچار بیماری فراموشی کنند و نابود کنند. در حالیکه در پایان داستان دخترک ترجیح میدهد قبل از تلاش دیگران برای نابودی او، خودش را از پای درآورد.

این داستان فانتزی همانطور که نویسنده معتقد استف به گونه ای تخیلی است در حالیکه تظاهر، ریا و فریبکاری را در میان افراد جامعه نمایش می دهد، پایبندی به زندگی را نیز به چالش می کشد. نویسنده سعی دارد با تقابل این دو دیدگاه به ترسیم اصول اخلاقی و پایبندی آن در جامعه بپردازد.

ارتباط امروز برای نویسنده آرزوی موفقیت دارد.

انتهای پیام/