سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷

 
 

فرصت ها و تهديدهاي تکنولوژیهای نوین ارتباطی برای توسعة سیاسی کشورهای جهان سوم

منتشر شده در یکشنبه, 29 مهر 1397 08:21
بازدید: 278
پرینتایمیل

محمد سالمیان[1]

چکیده*

با اختراع تلفن همراه هوشمند و شبکه های اجتماعی که نمونه ای از فن آوري های نوین ارتباطات و اطلاعاتند، روند توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه تغییر یافته است. شبکه هاي اجتماعی اینترنتی یکی از مهمترین ابزارها براي نمود یافتن اثرات جهانی شدن است. این فضاي مجازي عرصه وسیعی از ا...

نظرات (0) کلیک ها: 278

شبکه های اجتماعی و مصرف کننده خبر مشارکت جو

منتشر شده در پنج شنبه, 12 مهر 1397 06:55
بازدید: 390
پرینتایمیل

سید رضا نقبائی لنگرودی[1]*

چکیده

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است متشکل از گره هایی مطلقا وابسته به یکدیگر. مطالعات اخیر فراستهایی نو نسبت به تاثیر عمومی شدن بلاگها، شبکه های اجتماعی و سایر حوزه های محتوای تولید شده از سوی کاربر بر شیوه های مصرف گزارش یا توزیع خبر مهیا نموده است.

این تحقیق شبک...

نظرات (0) کلیک ها: 390

رابطه تلگرام با هوش هیجانی

منتشر شده در یکشنبه, 20 خرداد 1397 05:44
بازدید: 1091
پرینتایمیل

سرویس پاورقی: مقاله حاضر که یک بررسی پژوهشی در حوزه فناوریهای نوین ارتباطییست به بررسی رابطه تلگرام و هوش هیجانی پپرداخته است که در نهمین شماره فصلنامه علمی - تخصصی روزنامه نگاری الکترونیک ویژه شبکه های اجتماعی در زمستان سال 1396؛ به قلم محمد خرمی[1] و ليلا نيرومند[2] منتشر شده است، که عینا با ...

نظرات (0) کلیک ها: 1091

هویت؛ دستاویزی است که؟

منتشر شده در یکشنبه, 13 خرداد 1397 00:57
بازدید: 1106
پرینتایمیل

هویت را به چیستی و کیستی تعریف کرده اند. چه چیزی هستیم؟ یا چه کسی هستیم؟ ویژگی های فیزیکی و ظاهری چون جنس، وزن، قد، رنگ چشم… خلقیات روحی مانند خوش صحبت، خجالتی، حساس، عصبی… تا مختصات شغلی (اعتبار، درآمد، وظایف …)، باورها و اعتقادات (دین، الوهیت …) و به همین ترتیب، تا قومیت (کرد، ترک …) و شبکه های...

نظرات (0) کلیک ها: 1106

صفحه1 از7