جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸

گسترش پدیده کارمند خبری در رسانه های ایرانی

منتشر شده در شنبه, 04 دی 1395 13:15
بازدید: 2130
پرینتایمیل

گزارش ویژه: دکتر محسن ایلچی، مدرس علوم ارتباطات، معتقد است متاسفانه  طی سال های اخیر یک پدیده نا همسو با محیط و فضای حرفه خبرنگاری در رسانه ها بسیار متداول شده است و آن دگردیسی روحیه و حرفه خبرنگاری به ویژه در رسانه های جریان اصلی و خصوصا در روزنامه های پر تیراژ تحت عنوان «کارمند خبرنگار» است.

ا...

نظرات (0) کلیک ها: 2130

چگونه اخبار را برای انتشار روی وب آماده کنیم؟

منتشر شده در چهارشنبه, 24 آذر 1395 08:51
بازدید: 2003
پرینتایمیل

بجنبید! سردبیر شما چند پاراگراف مطلب برای گزارش روی وبسایت می خواهد. در این شرایط شما چه می کنید؟

بسیاری از خبرنگاران روزنامه در مواجهه با چنین خواسته ای دچار دستپاچگی می شوند. تهیه گزارش برای وبسایت آسان است، کافیست یکبار اجزای یک گزارش مناسب برای وب را تجزیه و تحلیل کنید و دریابید که خواننده چ...

نظرات (0) کلیک ها: 2003

داستان حواس پرتی یک خبرنگار

منتشر شده در جمعه, 29 مرداد 1395 19:18
بازدید: 2182
پرینتایمیل

فاطمه شیرازی*

آن روز ستاره بیشترازهمه عجله داشت که به دانشگاه برسه .باید زود برمی گشت و مقاله ای که راجع  به روز دختر نوشته بود، ویرایش می کرد تا به دفتر هفته نامه ارسال کنه. لپتابشو گذاشته بود توکوله پشتی تا تو اتوبوس، مترو یا بین ساعات کلاس مقاله رو تکمیل کنه، دوان دوان خودشو به اتوبوس مسیر مت...

نظرات (0) کلیک ها: 2182

در ستایش خبرنگار

منتشر شده در چهارشنبه, 20 مرداد 1395 11:29
بازدید: 2139
پرینتایمیل

هادی شیرازی*: خبرنگار می بیند، تحلیل می کند، نقاط قوت و ضعف را منعکس می کند، با وجود پیشرفت علوم در درج آنچه که می بیند، می شنود و درک می کند تلاش می کند، حتی اگر انگشتان دست قلمگیرش میخچه ای زند. خبرنگار است و دستمزدهای همیشه موقت و گهگاهی هدیه ای ناچیز که از نشست ها و کنفرانس ها  به دست می آید ...

نظرات (0) کلیک ها: 2139

صفحه4 از14