سرویس عکس: نمایشگاه عکس خواب و کابوس اثر حامد صادقی بیانگر چهره زنان در جامعه و در سبکهای سبکهای مینیمالیسم عکس ها استیج شده و عکس های مستند است.

زاویه های عکس ها بیشتر نمای روبرو بوده عکس های عمودی تاکید بر شخصیت زن و در بعضی از عکس ها ترکیب بندی و نوع قاب بندی در اکثر قاب ها رعایت شده است. حجم زیاد عکس ها و تفاوت فضای سوژه عمودی و افقی بودن و حتی چیدمان کاملا در حس اشفتگی عکاس و انتقال پیام استیمنت نقش ایفا و سیاه وسفید بودن تمام اثار نمایشگاه به فضای اندوهگین کمک می کند.

در بعضی از عکس های سیاه و سفید المان زن ها در کنار هم استفاده می شود که حاکی از تناقض گونه نگاه عکاس بوده و در جایی تصاویر سورئالیسم - مینیمال و در جایی رئال به خود می گرفتند و در جایی نقش مادرانه و در جایی شخصیت مقاوم و در جایی گنگ و مبهم اینگونه به نظر میرسید که اینها وجود دارند.

در کنار عکس ها به غیر از استیمنت اصلی هیچ توضیح و یا عنوانی اورده نشده است و این می تواند گویای تاکید عکاس بر روی استیمنت و از سوی دیگر خالی نگه داشن ذهن مخاطب در مواجه با اثار باشد. شایان ذکر است استفاده از چندین مدیا در این نمایشگاه به انتقال پیام عکس ها به مخاطب تاثیر به سزایی داشته باشد.

انتهای پیام/ حسام صادقی، دانشجوی عکاسی خبری

عکسها توسط نویسنده ارسال شده است.