جمعه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

رسالت نمایشگاه مطبوعات؛ نمایش قدرت رسانه های کشور

منتشر شده در یکشنبه, 23 آبان 1395 00:11
بازدید: 319
پرینتایمیل

سعیده حدادی: نمایشگاه مطبوعات نشان دهنده قدرت رسانه ای کشور است و ابزاری است که مخاطب از طریق آن با تعدد و تنوع نشریات آشنا می شود. علیرضا دژدار معاون اجرایی ضمایم همشهری در جریان نمایشگاه مطبوعات همچنین گفت تیراژ نشریات کشور در حال حاضر رضایتبخش است.

 

مشروح این گفت و گو را اینجا بشنوید.

ارتباط صمیمی مطبوعات و مخاطبان در نمایشگاه

منتشر شده در شنبه, 22 آبان 1395 09:25
بازدید: 272
پرینتایمیل

نسترن قائم رحمتی: نمایشگاه مطبوعات محلی است برای آشنایی مخاطب و مطبوعات که در این محل ارتباط صمیمانه ای بین مخاطب و مطبوعات برقرار می شود. بیژن سورانی یانچشمه خبرنگار روزنامه جوان ضمن اشاره به این مطالب همچنین افزود با گسترش شبکه های اجتماعی فاصله مردم و مطبوعات بیشتر می شود که برگزاری چنین نمایش...

ضرورت انجام فعالیتهای علمی در نمایشگاه مطبوعات

منتشر شده در جمعه, 21 آبان 1395 19:12
بازدید: 290
پرینتایمیل

سمیه عابدی: دکتر اصغر نعمتی مدیر مسئول روزنامه تجارت ضمن تقدیر از فرایند برگزاری نمایشگاه مطبوعات، گفت از آنجایی که ذائقه رسانه ای مردم تغییر کرده و گرایش به سمت تکنولوژی بیشتر شده است، فعالیتهای علمی نمایشگاه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

مشروح این گفت و گو را در زیر بشنوید:

 


حضور چشمگیر سایتهای اینترنتی در نمایشگاه 1395

منتشر شده در جمعه, 21 آبان 1395 13:47
بازدید: 346
پرینتایمیل

مهسا سعادت: نوید جمشیدی از دست اندرکاران روزنامه آسیا در گفت و گو با ارتباط امروز حضور سایتهای خبری در نمایشگاه امسال را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود تجمع مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در زیر یک سقف اتفاق خوبیست.

مشروح مصاحبه را اینجا بشنوید:

 

 

 

صفحه1 از3