رضا کیانیان - ارتباط امروزنمایش حرفه ای نخستین تجربه کارگردانی رضا کیانیان که توسط "دوشان کواکویچ" نوشته شده است، هم اکنون درحال اجراست. رضا کیانیان در حاشیه این نمایش به رادیو اینترنتی مکث گفت: این کار، به نوعی تجربه نسلهای قبل من، هم عصر من و آینده من است و به راحتی مخاطب می تواند با آن ارتباط برقرار کند. به عبارت دیگر شاهد یک رابطه خانوادگی و اختلاف نسلهی خانواده هستیم. مشروح این گفت و گو را اینجا بشنوید:

انتهای پیام/ عکس از: tebyan.net