دیداری و شنیداری: یکی از مهمترین معضلات زندگی در شهرهای بزرگ ناهنجاریهای اجتماعیست که به گونه های مختلف از جمله در حمل و نقل و ترافیک شهری و از طریق مانورهای خیابانی اتومبیلهای مختلف نمایان می شود. یکی از این موارد مقوله ایست که در تهران و در هنگام تردد آمبولانسها مشاهده می شود. موضوعی […]

دیداری و شنیداری: یکی از مهمترین معضلات زندگی در شهرهای بزرگ ناهنجاریهای اجتماعیست که به گونه های مختلف از جمله در حمل و نقل و ترافیک شهری و از طریق مانورهای خیابانی اتومبیلهای مختلف نمایان می شود. یکی از این موارد مقوله ایست که در تهران و در هنگام تردد آمبولانسها مشاهده می شود. موضوعی که مدتها پیش برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران در گزارشی در بخش ذره بین، به طرح این مسئله و ابعاد آن پرداخت. از آنجاییکه این موضوع به ویژه در حمل و نقل شهری و راحتی تردد آمبولانسها به ویژه در شرایط اضطراری از اهمیت زیادی برخوردار است؛ این بخش از گزارش تهران ۲۰ در اینجا منتشر می شود.

انتهای پیام/