بیست نفر از اعضای حزب دمکرات آمریکا در مبارزات انتخاباتی درون حزبی به رقابت پرداختند، که برتنی سندرز سناتور دموکرات که در دور قبل مبارزات درون حزبی به هیلاری کلینتون باخت نیز در میان آنها به چشم می خورد. همچنین به گزارش journalist.ca جو بایدن معاون باراک اوباما، نیز در میان کاندیداهای مبارزات درون حزبی است.

بر اساس شیوه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شامل دو مرحله است که مرحله اول رقابتهای درون حزبیست و مرحله دوم رقابتهای ملی. در رقابتهای درون حزبی هر کاندیدایی که بتواند آرای اکثریت آرای اعضای حزب را تصاحب کند تمام اعضای هیات انتخابی (الکترال) نیز از آن او می شوند و در کنوانسیون ملی حزب به او رای خواهند داد و همچنین به رقابت در مبارزات انتخاباتی به عنوان نامزد نهایی حزب خواهد پرداخت.

انتهای پیام/