نغمه شفیعی*
در لابه لای برنامه های مطرح شده از سوی كاندیداها هر تحلیل گر و مفسری نكته جالبی كه با خط فكری اش هم خوانی داشته باشد، را بزرگ تر می بیند و دست به قلم می شود. بزرگ نمایی از تكنیك های پر مصرف هر خبر نگار جهت خط دادن به افكار عمومی است و این بزرگ نمایی به شیوه های مختلف در رسانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
درست یا غلط ، بالاخره هر رسانه ای خط فكری نزدیك تر به خودش را انتخاب کرده و آن را نشر می دهد كه این خود یك نوع از تبلیغات سیاسی یا همان پرو پاگانداست. البته این اتفاق را نباید  نادیده انگاشت كه رسانه های ما بیشتر برآمده از احزاب هستند تا آزادی بیان و باید تا پایان عمر كوتاه یا طولانیشان علیه یك فرد یا به طرفداری یك فرد دیگر بنویسند. یك آدم بد در رسانه های ما برای همیشه بد است حتی اگر به نفع آن رسانه صحبت كند؛ این ضعف باعث می شود رسالت یك رسانه به درستی انجام نشود، اطلاعات درست و كامل منتقل نشود و در نهایت منجر به انتخاب نا درست مردم در زمانی كه كاملا حق انتخاب دارند می شود.
اقتصاد مقاومتی چند سالی است كه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و با بررسی های به عمل آمده بنده معتقدم این مفهوم فقط یك مفهوم اقتصادی نیست و با بررسی مقولات آن می شود به این نتیجه رسید كه تمام جوانب زندگی یك فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. حال در حال و هوای سیاسی امروز كشورمان باید این سوال مطرح شود كه كدام كاندیدای ریاست جمهوری این برنامه كامل و جامع را كه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده، بیشتر در روند كاری آینده خود قراراست اجرا كند و در بیان برنامه های خود برنامه ایی در این باب مطرح كرده است ؟
با توجه به پخش مناظرات در چند روز اخیر و بیان نظرات كاندیداها، گفتمان اعتدال و امید بیش از سایر دیدگاهها برنامه های اجرایی برای مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد در عین حال كه نشان می دهد همواره بیانات مقام معظم رهبری را سر لوحه برنامه های خود قرار می دهد.
*روزنامه نگار و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی
انتهای پیام/