مرجان جانقربان : موضوع انشای رایج در زمانهای نه چندان دور تحت عنوان ” در زندگی علم بهتر است یا ثروت؟ ” پاسخ معمولا علم بود. اما در حال حاضر به احتمال زیاد پاسخ ها پول خواهد بود!! آیا در برندسازی هم این موضوع درست است؟ بگذریم که این سوال از اساس اشتباه است و در ادامه دلیل آن را توضیح خواهیم داد. اما می تواند سرآغاز خوبی برای شروع مباحث ارزشمند در مورد برندسازی محسوب شود.

سالهاست هدف برندسازی در کشورمان پول آفرینی است. یعنی برندهای حال حاضر شامل برندهای نوپا و یا برندهایی که سالهاست فعالیت دارند بر این باورند که برند آنها فقط باید به فکر افزایش سود و فروش خود باشد و بس. با صراحت باید عنوان کنیم که این طرز فکر رایج، یک امر کاملا بدیهی است! قطعا هیچ برندی بدون سودآری دوام نخواهد داشت. این نگرش باعث شده که تقریبا برند مطرحی در سطح جهانی در کشور نداشته باشیم. چون زاویه دید کسب و کارهای ما در برندسازی مانند خیابان یک طرفه است و خیلی موارد نادیده گرفته خواهد شد.

اما سوال مهم اینجاست که برندهای مطرح در دنیا چگونه فکر می کنند و روال برندسازی را در عمل پیاده سازی می کنند؟ تفکر غالب در آنها تفکر ثروت آفرینی است. این برندها در ابتدا به فکر رفع نیازهای مشتری و سودرسانی به آنها و همچنین جامعه خود هستند. حفاظت از محیط زیست، انجام فعالیتهای خیرخواهانه و… در کنار سایر فعالیتهای آنها جایگاه ویژه ای دارد و پول سازی به خودی خود را به دنبال خواهد داشت.

در واقع تفاوت پول و ثروت در همین نکته نهفته است. دلیل اینکه در ابتدا گفتیم این سوال و جوابها  از پایه ایراد دارند نیز دقیقا همین مساله است. پول جزئی از ثروت است. ثروت برند شما شامل تمامی داشته های شماست که بسیاری از آنها را با پول نمی توانید خریداری کنید و یا بسنجید و چه بسا  از پول هم ارزشمندتر باشند. حتی علم هم جزئی از ثروت برند شما محسوب می شود.

شما تنها زمانی می توانید مسیر درست برند شدن شخصی و همچنین کسب و کار خود را طی کنید و در اذهان مشتریان ماندگار شوید که ثروت آفرین باشید و تنها زمانی می توانید ثروت آفرین باشید که خود را برای داشتن این تفکر آماده کرده و از تفکر “صرفا پول آفرین بودن”  فاصله بگیرید.

این تفکر نه تنها در کسب و کار بلکه در زندگی شخصی شما هم بسیار حائز اهمیت است. زندگی شما زمانی ارزشمند است که داشته هایی را دارا باشید که پول قادر به خریدن آن نیست. سلامتی، شادی، آرامش، دوست داشتن و… اگر موافق باشید موضوع انشای کسب و کار شما در سالهای پیش رو این جمله باشد” چگونه برندی ثروت آفرین داشته باشیم؟ “

انتهای پیام/