ایرنا: روند توسعه یک بندر استراتژیک؛ ۱۴۰۰-۱۳۹۲

عملیات توسعه بندر استراتژیک چابهار از سال ۱۳۹۲ به طور جدی آغاز شد و در طول هشت سال ظرفیت کانتینری این بندر به ۸.۵ میلیون تن افزایش پیدا کرد. این بندر، تنها نقطه ایران است که مشمول تحریم‌ها نشد، سرمایه‌هایی از هند و افغانستان را جذب کرد و به عنوان شاهراه بین سه کشور مورد تاکید قرار گرفت. این گزارش را اینجا ببینید.

editor

روزنامه نگار