عصر چهارشنبه (دوم تیر ماه) در پی واژگونی اتوبوس حامل تعدادی از خبرنگارانی که به مقصد ارومیه و برای بازدید از دریاچه ارومیه با اتوبوس به این شهر عزیمت می کردند؛ «مهشاد کریمی» خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و «ریحانه یاسینی» خبرنگار ایرنا، جان باختند و تعداد دیگری از خبرنگاران مجروح شدند. ارتباط امروز، ضایعه […]

عصر چهارشنبه (دوم تیر ماه) در پی واژگونی اتوبوس حامل تعدادی از خبرنگارانی که به مقصد ارومیه و برای بازدید از دریاچه ارومیه با اتوبوس به این شهر عزیمت می کردند؛ «مهشاد کریمی» خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و «ریحانه یاسینی» خبرنگار ایرنا، جان باختند و تعداد دیگری از خبرنگاران مجروح شدند. ارتباط امروز، ضایعه در گذشت این دو عزیز را تسلیت می گوید. روحشان شاد و قرین رحمت الهی

انتهای پیام/ عکس از گوگل