سرویس دیداری و شنیداری: ضرورت دستیابی به اطلاعات مفید و سازنده و شناخت منابع موثق، نکته مهمی بود که محمدحسن اسدی طاری، عضو هیات علمی داتشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ در گفت و گوی رادیو نمایش که در روز چهارشنبه دوم آبان ماه ۱۳۹۷ در برنامه گیومه منتشر شد، مطرح کردند.

ضرورت دستیابی به اطلاعات مفید و سازنده را می توانید در این گفت و گو و از  اینجا بشنوید.

انتهای پیام/