صبح امروز ۲ دی ماه با حضور اعضای کارگروه تغییر حریم ۱۵۰ متری آب، راهکار های مختلف با کمک اعضا به بحث وبررسی گذاشته شد. بررسی راهکار های مختلف و پیشنهادات اعضا، تعیین وظایف کارگروه های مختلف همچون حقوقی، محیط زیستی و …، جمع آوری سوابق اقدامات مردمی در خصوص تغییر آیینامه مصوبه بخشی از […]

صبح امروز ۲ دی ماه با حضور اعضای کارگروه تغییر حریم ۱۵۰ متری آب، راهکار های مختلف با کمک اعضا به بحث وبررسی گذاشته شد. بررسی راهکار های مختلف و پیشنهادات اعضا، تعیین وظایف کارگروه های مختلف همچون حقوقی، محیط زیستی و …، جمع آوری سوابق اقدامات مردمی در خصوص تغییر آیینامه مصوبه بخشی از مطالب مطروحه در جلسه بود.

در این نشست اعضا و نمایندگان شورای اسلامی شهر ها و روستا ها و بخشداری و … بعنوان نماینده مردم خود را موظف به پیش برد هدف کارگروه تا رسیدن به نتیجه دانستند.

به گزارش خبرنگار ارتباط امروز، عباسی فشمی دبیر کارگروه حریم ۱۵۰متری آب کلیه اعضای کارگروه را به حفظ وحدت و یک پارچگی درپیشبرد کارجمعی حریم اب تا سرحد نتیجه کلی بنفع مردم ‌دعوت و بر آن تاکید کرد. تشکیل گروه واتساپی بین کارگروه حریم اب و کارگروه مطالبات مردمی به پیشنهاد رئیس شورای شهرستان؛ موضوع دیگری بود که توسط دبیر کارگروه صالح عضو شورای شمشک و سخنگوی مطالبات مردمی مطرح شد و مورد استقبال اعضا قرارگرفت. همچنین اعضای کارگروه بر ابقای سمت دبیری کارگروه حریم ۱۵۰متری اب توسط صفت الله عباسی تاکید داشته و از عملکرد ایشان بعنوان دبیر ابراز رضایت کردند.
گفتنی است درکارگروه مطالبات مردمی بخش که پیش از این درسپید کمرچال میگون تشکیل شد موضوع دایر شدن فرمانداری ویژه دربخش های لواسان و رودبارقصران مطرح گردیده بود که در نشست امروز نیز مورد تاکید اعضا و دبیر کارگروه قرار گرفت.
عباسی رئیس شورای اسلامی شهر و دبیر کارگروه در پایان بیان داشت: قرارنیست انجام کار بنام کسی و با شخصی تمام شود
هدف انجام کار و استیفای مطالبات بحق مردمی میباشد و این کار توسط تمامی اعضای شوراهای شهرستان ،بخش و شهرها و و با یاری ائمه جمعه انجام خواهد گرفت.
نشست کارگروه تغییر حریم ۱۵۰ متری با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اوشان،فشم،میگون، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شمشک دربندسر، عضو شورای شهر و نماینده حقوقی شهرداری لواسان، رئیس شورای شهرستان، نمایندگان ستاد های نمازجمعه، روئسای شورای بخش لواسانات و رودبارقصران، نمایندگان بخشداری ها در سالن جلسات شورای شهر رودبارقصران برگزار گردید.
بنابر این گزارش؛ در آینده نزدیک جلسه ای تلفیق از هردو کارگروه (حریم و مطالبات مردمی ) درسالن جلسات شهرداری شمشک تشکیل خواهد شد و از محمودی رییس سازمان حفاظت محیط زیست دعوت خواهد شد.

انتهای پیام/ هوشنگ سلیمانی میگونی