آهنگ رشد کاربران شبکه های اجتماعی از یک سو و گسترش تکنولوژیهای ارتباطی کاربر محور از سوی دیگر، روند حرکت نظامهای ارتباطی و اطلاعاتی را دگرگون کرده است. این دگرگونی و پیچیدگی علاوه بر پیامدهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ دگرگونیهایی را نیز در عرصه کاربرد دوره ای تکنولوژی ایجاد کرده که از جمله آن می توان به تحولات وبلاگ نویسی اشاره کرد. به گونه ای که به نظر می رسد با پیدایش و رشد شبکه های جایگزین، آهنگ رشد و تحول وبلاگ نویسی با کندی مواجه است. روندی که خلاف آن در کشورهای پیشرفته مشاهده می شود.

بررسيهاي  صورت گرفته از سوي منابع مختلف و آمار ارائه شده از سوي سرويس دهنده هاي وبلاگي در جهان نشان دهنده نرخ رشد مثبت و صعودي وبلاگ نويسي در جهان است. اگرچه آمار دقيقي از وبلاگهاي ايجاد شده در فضاي مجازي در دست نيست، ولي مطالعات صورت گرفته توسط رسانه هاي معتبر جهاني مويد اين ادعاست كه وبلاگها به صورت روزنامه نگاري غير رسمي امروزي وجود دارد و نظامهاي گوناگون ناگزير به پذيرش آنها در عرصه انتشار انديشه هستند.

پديده وبلاگ نويسي را از دو بعد مي توان بررسي كرد:

اول – وجود انديشه و فكر مهم‌ترين انگيزه براي وبلاگ نويسي و به‌روز كردن و توسعه وبلاگ‌هاست. براساس آمار غيررسمي‌،‌ تعداد زيادي از وبلاگ‌نويسان كساني هستند كه با پرداختن به مسائلي كه در ذهن و انديشه خود دارند و امكان انتشار آن در روزنامه نگاري مكتوب و ساير منابع فراهم نيست و در نتيجه از طريق وبلاگ نويسي و روي آوري به فضاي مجازي سعي در انتشار اين انديشه دارند. دوم – برخي وبلاگ‌ها كه اعلب داراي مطالب سطحي هستند و به عبارت ديگر « وبلاگ نويسي زرد» تلقي مي شوند، از طريق سرويس‌دهنده‌هاي مختلف، «آگهي‌هاي كليكي» منتشر مي‌كنند تا از اين طريق كسب در‌آمد كنند، بنابراين بهانه آگهي مهمترين عامل انتشار آنها و ايجاد وبلاگ است و در نهايت كسب درآمد عامل اصلي به روز شدن اين وبلاگهاست.

به هر حال آنچه حايز اهميت است، توجه به اين نكته است كه افزايش تعداد و كميت وبلاگ‌ها نشان‌دهنده بيشتر شدن انگيزه براي وبلاگ‌نويسي است. بنا بر اين به اندازه افكار و انديشه افراد در جوامع امكان ايجاد وبلاگ دور از ذهن نيست. اگر چه اين اتفاق عملي نمي شود، ولي مي تواند بيانگر اين ديدگاه باشد كه انگيزه كافي براي افزايش بلاگرها و بالا رفتن نرخ رشد آن وجود دارد.

مهم‌ترين عامل رشد وبلاگ‌نويسي و ارامش و امنيت خاطر بلاگر‌ها،‌ رعايت اصول اساسي وبلاگ نويسي و توجه به خطوط قرمزي است كه وبلاگ‌نويسان براي استمرار فعاليت خود بايد مورد توجه قرار دهند و مهم‌تر از اين مساله،‌ مطالب و موضوعات پرداخته شده در وبلاگ‌هاست.  زیرا بدون شك موضوعات سطحي كه با استقبال مخاطب خود رو به رو نباشد،‌ مهم‌ترين دليل براي عدم توفيق وبلاگ و متوقف شدن حيات آن است.  جداي از وبلاگ‌هايي كه با هدف كسب درآمد فعاليت مي‌كنند،‌ اگر انديشه و فكر پشت مطالب وبلاگ‌ها باشد، قطعا محتواي خوبي ارايه مي‌شود،‌ اما در «وبلاگ فقط به عنوان وبلاگ» كه فاقد تفكر و انديشه باشد، ‌انتظار به روز شدن مستمر و مطالب عمقي هم وجود ندارد.

از سوي ديگر كمبود وقت، زمان مناسب و امكانات مالي، مسائل دست و پا گير اجتماعي كه افراد در زندگي روزمره با آنها دست به گريبان هستند را مي توان از ديگر موانع به‌روز شدن و انتشار مطالب عمقي در وبلاگ‌ها دانست. بنابراين فقدان فكر و انديشه از يك طرف و از سويي ديگر امكانات جانبي همچون مسائل و نيازهاي مادي وبلاگ‌نويسان عدم رشد وبلاگ و توسعه فراگير آن را سبب مي‌شود. در حالي كه اين اصل همچنان وجود دارد كه افزايش كمي و كيفي و تعدد وبلاگ‌ها نشان‌دهنده بيشتر شدن انگيزه براي وبلاگ‌نويسي است. چیزی که انتظار می رود متناسب با رشد چشمگیر تکنولوژی گسترش یابد.

محمدحسن اسدی طاری

انتهای پیام/