پروپوزال نویسی در ارتباطات

علیرضا خوشطینت

نسیم مجیدی قهرودی

کتاب پروپوزال نویسی در ارتباطات، جدیدترین اثر نسیم مجیدی قهرودی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مریم فروغی است که به اصول و فنون پروپوزال نویسی در رشته علوم ارتباطات اجتماعی و حوزه های مرتبط با این رشته علمی اختصاص دارد.

در مقدمه این کتاب آمده است، اهمیت امر پژوهش و تحقیق و به ویژه نگارش طرح تحقیقاتی، یکی از مهمترین چالشهای مراکز تحقیقاتیست و به عقیده مولفین ایجاد زمینه رشد و بالندگی پژوهشی دانشجویانیکی از مهمترین گامهاییست که منجر به وسعه پژوهش می شود. در ادامه آمده است: علاوه بر این در رشته هایی که هنوز پایان نامه تحقیقی بخشی از دروس دوره تحصیلی است، لازم است دانشجویان با اصول پروپوزال نویسی آشنایی کامل پیدا کنند.

کتاب پروپوزال نویسی در ارتباطات توسط موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان در شمارگان 500 نسخه منتشر شده و با قیمت 450000 ریال دردسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

انتهای پیام/

alireza khoshtinat

alireza khoshtinat

روزنامه نگار