روابط عمومی در چگونگی بهبود عملکرد سازمان ها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل شاید  بتوان آن را چشم و گوش و زبان سازمان ها دانست. با این همه معیارهای قالب در جامعه امروز، بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده در بسیاری از سازمان‌ها ، بخش روابط عمومی به بخش تبلیغات سازمانی تبدیل شود وبنابراین کمتر به مفاهیم ارتباط دوسویه مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال یکی از دلایل موفقیت در حوزه مدیریت برخی صنایع، توجه کافی سازمانی این حوزه  روابط عمومی است تا  کارکرد روابط عمومی  تقویت شود. اهمیت تحقیق, فرهنگ سازمانی وجود دارد می تواند در انگیزش وخلاقیت درحوزه زمانی روشن شود که اغلب تحولات و نوآوری های جدید را می‌توانُ به خوبی در روابط عمومی‌ها پیدا کرد.

می‌توان روابط عمومی را به عنوان یک دستگاه اهرم ارتباطی فرآیند فرهنگ سازی در نظر گرفت.  روابط عمومی تنها نهادی است که تلاش جدی خود را برای ایجاد شکل گیری فرهنگ جمعی و آزادی بیان اطلاعات را ترویج می دهد و برای کیفیت سازمان خود بیشتر از هرچیز محتاج یک فرهنگ است.

ارائه دوره های کوتاه مدت برای روابط عمومی‌ها می‌تواند تا اندازه زیادی کیفیت سازمانی را بالا  برد و در این راه  جلب اعتماد از اساسی ترین ویژگی هایی است که در فرهنگ  روابط عمومی یک سازمان در هنگام کار با آن مواجه هستیم .

یکی از دلایل موفقیت در صنعت و مدیریت آن‌ها به فرهنگ سازمانی مربوط می شود. بنابراین نگاههای متفاوتی به نقش روابط عمومی ها در شکل گیری فرهنگ سازمانی وجود دارد. افزایش شناخت کافی دراین زمینه می تواند به عملکرد روابط عمومی ها در شکل گیری فرهنگ  به بهبود عملکرد و رشد و توسعه سازمان ها نقش موثرتری داشته باشد .

نمی توان نقش روابط عمومی‌ها را در شکل گیری فرهنگ سازمانی نادیده گرفت و افراد مسئول مانند مدیران یک سازمان ‌باید، به دنبال شیوه هایی باشند تا انگیزش و خلاقیت در حوزه روابط عمومی ها را ارتقاء دهند .در این راه ایجاد یک ارتباط خوب می‌تواند اثر گذار باشد.

با این تفاسیر شاید بتوان مهم‌ترین وظیفه  روابط عمومی را در عرصه فرهنگ‌سازی  درنظر گرفت.  روابط عمومی در شکل گیری فرهنگ سازمانی یک ضرورت است که خواسته یا ناخواسته باید به سمت آن برویم و به مرور از روش های سنتی فاصله بگیریم و تکنولوژی های جدید را مورد استفاده قرار دهیم . زیرا مخاطب امروز با مخاطب دیروز متفاوت است .

از طرفی سازمان ها نیز برای انجام موفقیت آمیز نوآوری و توسعه گسترده نظام سازمانی خود نیاز به اطلاعات  جامعی درباره فعالیت‌ها‌ی سازمانی بخشهای مختلف خود دارند و فرهنگ سازمانی صحیح می‌تواند  در توسعه و پیشرفت  سازمان‌ها اثرگذار باشد . بر این اساس فاصله گرفتن از نقش روابط عمومی و یا حتی نادیده گرفتن آن به دلیل عدم برخورداری از فرهنگ سازمانی به روز و مناسب، می‌تواند در سازمان‌های مختلف ضعفی بزرگ قلمداد شود و آسیب‌های جبران ناپذیری را به بار آورد . با این همه هنوز هم در سازمان های مختلف نگاه های متفاوتی به بخش روابط عمومی  است که افزایش شناخت کافی در این زمینه می تواند از بروز و شکل گیری پدیده هایی مانند رشوه و زیر میزی در سازمان ها جلوگیری کند و یا حداقل آن ها را خوب و سازنده سازد . که از این منظر روابط عمومی می تواند به برقراری یک ارتباط خوب سازنده بین سازمانی کمک کند.

تقویت فرهنگ سازی در سازمان ها به واسطه توجه کافی به روابط عمومی ایجاد می شود ، تا حاضر می شوند کارایی بیشتری داشته باشند. نتیجه ای که از فرهنگ سازی در سازمان ها می توان گرفت این است که پرسنل تعهد به کار پیدا می کنند و به موقع در محل کار حاضر می شوند.

محدثه خیری و سعیده اسکندری؛ روزنامه نگار

انتهای پیام/ عکس از گوگل