گوگلفناوری اطلاعات: هر سال در انتهای سال میلادی، رسم بر این است که موتورهای جست و جو، آماری را از بیشترین کلمات جست و جو شده در سرویس خود اعلام می‌کنند تا کاربران را از میزان کمی جست و جوهای مختلف کلمات آگاه سازند. گوگل لیست بیشترین این موارد در سال را ۲۰۱۷ را در سایت خود منتشر کرد که در این ویدئو با هم می بینیم.
منبع: Tamasha.coM