براى آشنايى با حساب ابجد، نخست باید این كلمات را به همان ترتيب كه مى آيد به خاطر بسپاريد: ابجد – هوز – حطى – كلمن – سعفص – قرشت – ثخذ – ضظغ. كه باز شده ى آن ها (يعنى ٢٨ حرف الفباى عربى) به همراه معادل عددى آن ها مى شود: ا (١) […]

ابجد

براى آشنايى با حساب ابجد، نخست باید این كلمات را به همان ترتيب كه مى آيد به خاطر بسپاريد: ابجد – هوز – حطى – كلمن – سعفص – قرشت – ثخذ – ضظغ. كه باز شده ى آن ها (يعنى ٢٨ حرف الفباى عربى) به همراه معادل عددى آن ها مى شود:

ا (١) ب (٢) ج (٣) د (٤) ه (٥) و (٦) ز (٧) ح (٨) ط (٩) ى (١٠) ك (٢٠) ل (٣٠) م (٤٠) ن (٥٠) س (٦٠) ع (٧٠) ف (٨٠) ص (٩٠) ق (١٠٠) ر (٢٠٠) ش (٣٠٠) ت (٤٠٠) ث (٥٠٠) خ (٦٠٠) ذ (٧٠٠) ض (٨٠٠) ظ (٩٠٠) و بالاخره غ (١٠٠٠).

حال مى توانيم، مثلاً حساب كنيم كه كلمه ى “على” به حساب ابجد چند مى شود:

/ع/ مساوى است با /٧٠/، /ل/ مساوى است با /٣٠/ و /ى/ مساوى است با /١٠/ بنابراين كلمه ى “على” مساوى است با مجموع آن ها يعنى ٧٠ به اضافه ى ٣٠ به اضافه ى ١٠ كه مى شود ١١٠. مى توانيم عبارت /يا على/ را هم حساب كنيم كه كافى است معادل عددى /يا/ يعنى ١٠ به اضافه ى ١ يا ١١ را به ١١٠ قبلى اضافه كنيم كه مى شود، ١٢١. و همینطور درمورد ساير كلمات نيز.

برعكس مى توانيم بر اساس حساب ابجد كلمه ها يا عبارت هاى متفاوتى را به جاى يك عدد خاص قرار دهيم. به طور مثال مى توان به عبارت “عدل مظفر” توجه كرد كه به جاى سال /١٣٢٤/ هجرى قمرى يعنى سال امضاى فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار برسر در مجلس شوراى ملى در ميدان بهارستان تهران قرار گرفته بود: /عدل مظفر/ مى شود، ع (٧٠)، د (٤)، ل (٣٠)، م (٤٠)، ظ (٩٠٠)، ف (٨٠) و بالاخره ر (٢٠٠) كه جمع عددى عبارت /عدل مظفر/، /١٣٢٤/ مى شود كه سال صدور فرمان مشروطيت است.

ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه از حروف الفباى ابجد براي تعيين ترتيب نيز استفاده مى شود. برای تسهیل حفظ کردن کلمات الفبای ابجد تلفظ معمول آن ها را به لاتین ذکر می شود:

Abjad

 Havvaz

 Hotti

 Kaleman

 Saafas

 Qareshat

 Thakhez

 zazegh

محمدحسن اسدی طاری

انتهای پیام/ عکس از: beytoote.com