سرویس فرهنگی: نویسنده جوانی که تا کنون ۹ کتاب شامل رمان و مجموعه اشعار خود را منتشر کرده است، آن دیگری را که در مورد چالشهاييست كه سرنوشت ناخواسته بر سر راه قهرمان داستانش قرار داده و شیوه مقابله با ان را به محک تجربه می زند؛ منتشر کرده  است. فراز و نشیبهای مبتنی بر […]

سرویس فرهنگی: نویسنده جوانی که تا کنون ۹ کتاب شامل رمان و مجموعه اشعار خود را منتشر کرده است، آن دیگری را که در مورد چالشهاييست كه سرنوشت ناخواسته بر سر راه قهرمان داستانش قرار داده و شیوه مقابله با ان را به محک تجربه می زند؛ منتشر کرده  است. فراز و نشیبهای مبتنی بر واقعیت که بر سر راه جوانان قرار دارد و بحرانی است که گذر از آن آزمودنی سختی به شمار می رود.

نویسنده در باره انگیزه نگارش داستان می گوید: ” مهمترین هدفم از نگارش این داستان آن است كه به مخاطبانم کوتاهی زمان زندگی را یاداوری کنم. فردا را هيچكس نديده و ما بايد به اين باور برسيم كه از زندگي، عشق، باهم بودن و دوست داشتن همين امروز لذت ببريم. حسرت خوردن و غصه خوردن زمان از دست رفته و ادمهاي از دست رفته را جبران نميكند. “

سایه اقبال نویسنده آن دیگری از یازده سالگی نوشتن را در کارنامه خود دارد و مهمترین  آثار این نویسنده عبارتست از: مجموعه اشعار خرمالوی آبی، پاپیون قرمز، رمان آن دیگری، وقتی بزرگ شدم در حوزه روانشناسی. رمان جدید وی توسط دیدگاه هنر و اندیشه در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه منتشر و ۲۵۰ هزار ریال قیمت گذاری شده است.

ارتباط امروز برای سایه اقبال ارزوی موفقیت روزافزون می کند.

 انتهای پیام/ رامین مظاهری