شرکت گوگل سالهاست برای خبرنگاران و گزارشگران خدماتی به نام ” گوگل نیوز لب”* ارائه کرده است که طی آن اخبار و گزارش‌های ویدیویی همزمان از رخداهای مختلف را در قالب یک چارچوب متمرکز به خبرنگاران ارائه می شود.  این سرویس  تمامی محتوای مربوط به یک خبر خاص را در قالب گزارش‌های ویدیویی با کمک […]

شرکت گوگل سالهاست برای خبرنگاران و گزارشگران خدماتی به نام ” گوگل نیوز لب”* ارائه کرده است که طی آن اخبار و گزارش‌های ویدیویی همزمان از رخداهای مختلف را در قالب یک چارچوب متمرکز به خبرنگاران ارائه می شود.  این سرویس  تمامی محتوای مربوط به یک خبر خاص را در قالب گزارش‌های ویدیویی با کمک شبکه یوتیوب و همچنین  گزارش‌های متنی را با کمک سیستم گوگل نیوز ارائه می کند.

گوگل خبر نگار دارای چهار بخش اصلی خواهد بود: بخش نخست تحقیق است که معنای آن کاملا واضح بوده و از طریق سیستم‌های جست و جوی گوگل می‌تواند خدمات مورد انتظار را به خبرنگاران ارائه نماید. بخش دوم گزارش نام دارد و در آن می‌توان با کمک ابزارهای بصری گوگل مانند گوگل درایو به نگارش اخبار و گزارش مربوط به آنها پرداخت. سومین بخش توسعه خبر است که گوگل می‌تواند به عنوان یک منبع بسیار مفید برای انتشار خبر به کمک خبرنگاران آمده و در این زمینه به آن‌ها یاری برساند. بخش چهارم نیز بهینه سازی است که به خبرنگار اجازه می‌دهد تا بازخورد صورت گرفته نسبت به خبر خود را با توجه به ابزارهای تحلیلی گوگل به دست آورده و بر همین اساس نیز نسبت به بهینه‌سازی ساختار خبرهای بعدی و یا خبرهای فعلی خود اقدام کند. گوگل اعلام کرده است در حال حاضر این خدمات برای همگان قابل دسترسی بوده و استفاده از آن نیاز به معرفی‌نامه خبرنگاری یا مدرک خاصی نخواهد داشت.

این در حالیست که سرویس گوگل نیوز که سرویس خبری گوگل است به فید جمع آوری اخبار مجهز است و در سپتامبر  ۲۰۰۲ در همین روزها، تأسیس‌شد و ۲۸ زبان زندهٔ جهان را پشتیبانی می‌کند. اما زبان فارسی در این ۲۸ زبان قرارندارد؛ در عین حال سایتهای تکنولوژی ایرانی این اخبار را ترجمه کرده و در اختیار مخاطبان و علاقه مندان ایرانی قرار می دهند.

در زمان استفاده از گوگل نیوز،می‌توانید انواع مختلف اخبار و داستان‌های ویدیویی را مشاهده کنید. این در حالیست که برای استفاده بهینه از آن باید وارد حساب کاربری خود در گوگل شوبد. همچنین ممکن است بخشی از این خدمات برای کاربران ایرانی در دسترس نباشد.

* Google News Lab = GNL

محمد حسن اسدی طاری

انتهای پیام/