براي برقراري ارتباط با ما، پیام خود را به نشانی info@ertebatemrooz.ir ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به آنها پاسخ خواهيم داد. همچنین سفارشات آگهی خود را به نشانی ads@ertebatemrooz.ir  ارسال کنید تا در اسرع وقت رسیدگی و منتشر شود.   برای تماس با روابط عمومی سایت می توانید با شماره ۸۴۹۰ ۳۱۷ ۹۲۱ ۹۸+ […]

براي برقراري ارتباط با ما، پیام خود را به نشانی info@ertebatemrooz.ir ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به آنها پاسخ خواهيم داد. همچنین سفارشات آگهی خود را به نشانی ads@ertebatemrooz.ir  ارسال کنید تا در اسرع وقت رسیدگی و منتشر شود.

 

برای تماس با روابط عمومی سایت می توانید با شماره ۸۴۹۰ ۳۱۷ ۹۲۱ ۹۸+ در ارتباط باشید.

همچنین راههای رتباطی دیگر به این شرح است:

سامانه پیام کوتاه

۶۹۸۸ ۸۹۷ ۲۱۸ ۹۸+

 روابط عمومی سایت

info@ertebatemrooz.ir

بخش آگهیها

۷۶۰۲ ۲۴۱ ۹۳۳ ۹۸+

ارسال عکس و مطلب

info@ertebatemrooz.ir

مدیر مسئول: محمد حسن اسدی طاری، assadi@ertebatemrooz.ir