دکتر بیتا شاهمنصوری متخصص ارتباطات جمعی، معتقد است: وقتی بتوان یک تعریف حرفه ای از شغل روزنامه نگاری و فعالیتهای خبرنگاری ارائه کرد، دیگر هر فردی خود را روزنامه نگار نمی نامد. از این رو باید حرفه روزنامه نگاری را تعریف و تثبیت کنیم.

وی عضو هیئت علمی دانشکده خبر دانشگاه آزاد اسلامی است و دارای پژوهشهای متعددی در این حوزه است و به مناسبت روز خبرنگار گفت: جامعه ما نگاه آرمانی به حرفه خبرنگاری دارد در حالیکه چشممان را بر روی بسیاری از واقعیت های اجتماع بسته ایم و تاصول اخلاق حرفه ای مشاغل روزنامه نگاری را مورد توجه قرار نمی دهیم. باید واقع بین باشیم. حرفه خبرنگاری هم چون مشاغل دیگر است به این معنا که باید خبرنگاران بتوانند منابع مالی خود را تامین کنند.

وی که تاکنون خبرنگاران بسیاری تربیت کرده است، میگوید: “خبرنگار یعنی کسی که از محل نوشتن خبر،گزارش و مصاحبه امرار معاش کند.” رسانه ها قبل از اینکه یک نهاد آموزشی و اجتماعی باشند یک بنگاه اقتصادی هستند. ابتدا باید منابع اقتصادی خود را تامین و بعد به دنبال رسالتهای خود هم چون آگاهی رسانی و سایر وظایف خویش باشند.

دکتر بیتا شاهمنصوری با تاکید بر اینکه حرفه روزنامه نگاری حرفه ای است که با مسائل روز پیش می رود ولحظه به لحظه در حال تغییراست گفت: نمی توانیم شاخص های معین و مشخصی را برای ویژگی یک خبرنگار خوب تعیین کنیم واین ویژگی ها در نهایت نسبی است چون تعاریف و تفکرات با یکدیگر متفاوت است. چارچوب ها تبدیل به تعاریف نسبی می شوند و تعریف های متفاوتی با سلیقه های بسیاری ارائه می شود.

وی آگاهی های اجتماعی را شرط مسلم حرفه خبرنگاران و رسالت مهم خبرنگاران دانست و افزود: تشکیل و اجازه فعالیت نهاد ها و گروههایی از مشاغل روزنامه نگاران می تواند استانداردها و قضاوت های بهتری را مشخص کند. ولی به دلیل اینکه به این حرفه سیاسی نگاه می شود این گروهها اجازه تشکیل و فعایت ندارند.

ایشان همچنین با تاکید بر ضرورت حوزه های تخصصی روزنامه نگاران گفت: حرفه روزنامه نگاری همچون مشاغل دیگر باید دارای بخش های تخصصی باشد. روزنامه نگاران با توجه به علاقه ، دانش و توانایی خود حوزه تخصصی خود را بیابند و دران فعالیت کنند. اگر بتوانیم به این حوزه تخصصی نگاه کنیم می توانیم خبرنگاران با دانش و تخصص بهتری را تربیت کنیم.

انتهای پیام /