تأثیرات روزنامه نگاری الکترونیکی بر روزنامه نگاری سنتی؛ سنت در سایه مدرنیته

مقدمه مطبوعات چاپی با پیشینه‌ای بیش از چهار قرن, در زمان معاصر همچنان جزء وسایل اصلی ارتباطات جمعی به شمار

بیشتر بخوانید

روزنامه نگاری مجازی و رسانه‌های سنتی

امروزه رسانه‌ها از جمله قدرتمندترین ابزارهای در اختیار بشر محسوب می‌شوند. واقعیت این است که جهان در حال حاضر وارد

بیشتر بخوانید

نقدی بر مقاله تاثیر دیجیتالی شدن آثار موسیقی

پاورقی ارتباط امروز: این یادداشت، نقدی بر مقاله ایست[1] که “میکل مورگویتا”، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات استراتژیک دانشگاه «الون»

بیشتر بخوانید

نقدی بر مقاله واکاوی جامعه‌پذیری حرفه‌ای و تربیت گزارشگران اقتصادی در مالاوی

محسن میرزاابوالحسن خان ایلچی* ارتباط امروز: نوشته حاضر نقدی است که نویسنده بر مقاله ای نوشته شده است که در

بیشتر بخوانید