سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـونهای ماهوارهای نوجوانان

مقاله سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـونهای ماهوارهای نوجوانان که در پرتال علوم انسانی و به قلم مهدی منتظرقائم و فاطمه حاجی کاظم تهرانی انتشار یافته است، به یکی از مهمترین چالشهای امروز جامعه ما اشاره دارد و موضوع بحثهای اصلی متخصصین و پژوهشگران رسانه است. این مقاله را می توانید اینجا مطالعه کنید.

انتهای پیام/

editor

editor

روزنامه نگار