من دریافته‌ام که گنجانیدن تجربه‌های شخصی‌ام — مثل زن بودن، مادر بودن، زندگی با بیماری روانی و داشتن مشکلات خاص جسمی — به نفع گزارش‌های من بوده است.

دیگران می‌توانند به در میان گذاشتن تجربه خود در زمینه‌های دیگر، از سبک زندگی و محیط زیست گرفته تا رسانه‌ها، ورزش و مواردی از این دست، فکر کنند. این که موضوع مطالعه موردی خود باشید، به این معنی نیست که نتوانید پیرامون سوژه‌ای به‌طور عینی مورد تحقیق کنید. در واقع این کار می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود؛ زیرا مخاطبان شما به‌طور واضح می‌دانند که چه‌چیزی ممکن است در گزارشتان سبب گرفتن یک موضع خاص یا برخورد با موضوعی از زاویه‌ای خاص شده باشد.

شرایط پشت‌ پرده تجربیات خود را واکاوی کنید

اگر عضو گروهی هستید که به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر یک پدیده قرار گرفته — مثلاً یک گروه قومی که بیشتر مستعد ابتلا به یک بیماری خاص است — استفاده از تجربه خودتان می‌تواند واقعیت‌ها را برای خوانندگان توضیح دهد. برای خبرنگاران، شاخص‌هایی مثل قومیت، جنسیت، طبقه اجتماعی، گرایش جنسی، توانایی یا کم‌توانی بدنی، سابقه خانوادگی، مسئولیت‌های مراقبت از دیگران، محل زندگی، شرایط زندگی و میزان درآمد می‌توانند چارچوب‌های اصلی مرجع باشند. هر تعداد از این عوامل مربوط به گزارش خود را که می‌توانید هم‌رسانی کنید، در گزارش خود جا بدهید. برای مثال فرض کنید بیماری دارید که وقتی کودک بودید، تنها یک راه درمان ابتدایی داشت. در حال حاضر، دانش پزشکی شاید راه درمان این بیماری را یافته باشد. تجربه شما می‌تواند تاریخچه این بیماری را آشکار کند و با توضیح تشخیص بیماری شما و این که در آن زمان چه احساسی داشتید، اطلاعات مفیدی را به مردم ارائه کند. بینش‌هایی از این دست می‌تواند باعث جلب توجه به گزارش شما شود و به مخاطبان‌تان کمک کند بهتر موضوع را درک کنند.

برای اضافه کردن زمینه و رنگ، از متخصصان کمک بگیرید

وقتی ادعایی، به‌خصوص یک تجربه شخصی را، در گزارش خود جا می‌دهید، اطمینان یابید که از پشتیبانی علمی و آماری برخوردار باشد، درست مثل هر گزارش دیگرتان. برای مثال در یک گزارش در مورد سلامت، می‌توانید از مطالعات در این باره استفاده کنید و تجربیات خود را با آنها مقایسه کنید.

تجربه خود را با گزارش‌گری قوی همراه کنید

اگر چیزی را تجربه می‌کنیم، مهم است که درباره زمینه آنچه رخ داده هم تحقیق کنیم. برخی اوقات، حافظه ما به «خرد دریافتی» وابسته است. چیزی که فکر کنیم یک واقعیت جهانی است، شاید وقتی سرچشمه ایده‌های خود را واکاوی کنیم، از هم بپاشد. آن‌چه که ما بر اساس تجربیات شخصی خود به آن باور داریم، شاید واقعاً درست نباشد و یا شاید به علت پیشرفت‌های علمی و فنی، قابل اجرا نباشد. اگر آنچه به‌خاطر دارید یا شنیده‌اید، به بیست سال قبل مربوط است، ابتدا دریابید که زمینه آن در آن زمان چه بوده است. این کار می‌تواند تصویر کلی‌تری از تأثیر یک وضعیت یا رویداد ارائه دهد.

نتیجه‌گیری‌های خود را ارائه کنید

ارائه یک نتیجه‌گیری روشن در گزارش‌تان بدون در نظرداشتن چگونگی ارتباط آن با تجربه خود مهم است. برای مثال، می‌توانید یک مطلب را با  ارزیابی آینده مشکلی که درباره آن نوشته‌اید و یا اثرات کنونی آن بر نسل امروز پایان دهید. شاید تجربه شما چیزی باشد که بر زندگی افراد متعددی اثر بگذارد، اما احساسی که درباره آن دارید شاید آن نباشد که دیگران حس می‌کنند. به عنوان خبرنگار، بازگو کردن نظرات و یا تجربه‌های ما همیشه باید به عنوان نظر و نمونه‌ای زیسته باشد و هرگز به عنوان حقیقت یا واقعیت ارائه نشود.

انتهای پیام/ منبع: ijnet.org